Vattenmätare

In-line flödesmätare med potentialfri pulssignal

Vätsketemperatur
0 .. 120 °C
p max.
16 bar