Kontakter

Anslutningarna används för att ansluta strömkabeln till pumpen.