Basplattor

Basplattorna används för att montera och fästa pumpen på en yta.