Blindflänsar

Blindflänsar används för att täcka öppningen om ett av pumphuvudena i en dubbelpump demonteras för service för att kunna köra det andra pumphuvudet.