Maskinsko

Lämplig för:

Maskinskor reducerar vibrationer från systemet till golvet, vilket gör att systemet kan höjas med  ± 20 mm