Röranslutningar

Röranslutningarna är konstruerade för att gå från pumpen till röret.

Vätsketemperatur
0 .. 120 °C
p max.
16 bar