Liftaway

Grundfos LIFTAWAY är uppsamlingstankar avsedda att förses med UNILIFT KP eller AP12 för att bilda en avloppspumpstation för gråvatten från golvbrunnar, tvättställ, tvättmaskiner, diskmaskiner etc., som inte kan anslutas direkt till avloppssystemet.

Vätsketemperatur
0 .. 70 °C