Chains

Lyftkedjorna är konstruerade för att lyfta och sänka pumparna till vatten och spillvattensegment.