AFG

Grundfos horisontella, planetväxeldrivna omrörare AFG är avsedda för omrörning, det vill säga att hålla vätskan i rörelse, av vätskor med låg till medelhög viskositet. Med motorer 1,5-7,5 kW.

Produkten kanske inte säljs i ditt land