AMD.07.18.1410

Grundfos dränkbara, direktdrivna mixers AMD är avsedda för mixning, det vill säga homogenisering och suspension, av vätskor med låg till medelhög viskositet i små tankar och pumpstationer.

Produkten kanske inte säljs i ditt land