• Cirkulationspumpar

ALPHA, North America

Lämplig för:
  • Uppvärmning - Kommersiella byggnader
  • Fjärrvärme
  • Recirkulation av tappvarmvatten
  • Uppvärmning, en- och tvåfamiljshus
  • Industrivärme

High-efficiency ECM variable speed circulators designed for circulating liquids in heating systems and for domestic hot-water recirculation.

Produkten kanske inte säljs i ditt land