• Cirkulationspumpar

ALPHA 15-55 HWR-D COMFORT, North America

Lämplig för:
  • Uppvärmning - Kommersiella byggnader
  • Fjärrvärme
  • Recirkulation av tappvarmvatten
  • Uppvärmning, en- och tvåfamiljshus
  • Industrivärme

The ALPHA 15-55 HWR-D is a wireless push button activated recirculation system that provides comfort in homes with no need for a return line or electricity under the sink. System includes line cord, two (2) activation push buttons, four (4) thermal bypass valves, four (4) hose kits, and one (1) set of 3/4" bronze union isolation valves fittings.

Produkten kanske inte säljs i ditt land