• Cirkulationspumpar

ALPHA2 26-99, North America

Lämplig för:
  • Uppvärmning - Kommersiella byggnader
  • Fjärrvärme
  • Recirkulation av tappvarmvatten
  • Uppvärmning, en- och tvåfamiljshus
  • Industrivärme

The Grundfos ALPHA2 26-99 is a medium sized, high-efficiency ECM variable speed circulator designed for a wide variety of heating and cooling applications. Features eight different operating modes including constant pressure AUTOADAPT and proportional pressure AUTOADAPT.

Produkten kanske inte säljs i ditt land