ALPHA READER

ALPHA Reader är en mobil produkt för hydronisk balansering av radiatorer i kombination med ALPHA2 och en smartphone via Bluetooth med appen Grundfos GO Balance. Finns för både iOS- och Android-enheter.