• Cirkulationspumpar

ALPHA SOLAR

Lämplig för:
  • Uppvärmning - Kommersiella byggnader
  • Tappvarmvatten - Kommersiella byggnader
  • Recirkulation av tappvarmvatten
  • Uppvärmning, en- och tvåfamiljshus
  • Industrivärme

Grundfos ALPHA SOLAR-pumpar är högeffektiva cirkulationspumpar konstruerade för att integreras i alla typer av termiska solsystem.

Max. flöde
3 m³/h
Vätsketemperatur
0 .. 110 °C
Max. tryck
15 m
p max.
10 bar