• Cirkulationspumpar

ALPHA SOLAR

ALPHA SOLAR är en cirkulationspump konstruerad för solvärmesystem. Den har tre lägen för konstantkurvor och varvtalet kan också styras med en PWM-lågspänningssignal från en solstyrenhet.

Max. flöde
3 m³/h
Vätsketemperatur
0 .. 110 °C
Max. tryck
15 m
p max.
10 bar