• Cirkulationspumpar

ALPHA1

ALPHA1 är en cirkulationspump avsedd för värmesystem. Pumpen har integrerad differenstrycksstyrning samt konstantkurvläge. Det idealiska valet för grundläggande funktionsbehov.

Max. flöde
4 m³/h
Vätsketemperatur
0 .. 110 °C
Max. tryck
8 m
p max.
10 bar