• Cirkulationspumpar

ALPHA1 L

Lämplig för:
  • Uppvärmning - Kommersiella byggnader
  • Tappvarmvatten - Kommersiella byggnader
  • Recirkulation av tappvarmvatten
  • Uppvärmning, en- och tvåfamiljshus
  • Industrivärme

Grundfos ALPHA1 L är cirkulationspumpar med förseglad rotor och hög verkningsgrad. Lämpliga som universella uppgraderings- eller utbytespumpar, avsedda för cirkulation av vätskor i värmesystem. Med tre konstantkurvor samt läge för radiator- och golvvärme.

Produkten kanske inte säljs i ditt land