• Cirkulationspumpar

ALPHA1 N

Lämplig för:
  • Uppvärmning - Kommersiella byggnader
  • Tappvarmvatten - Kommersiella byggnader
  • Recirkulation av tappvarmvatten
  • Uppvärmning, en- och tvåfamiljshus
  • Industrivärme

Grundfos ALPHA1 N-pumpar är högeffektiva pumpar som är konstruerade för cirkulerande vätskor i värmesystem och kan användas i hushållssystem för varmvatten. Det perfekta valet för grundläggande funktionalitet.

Max. flöde
3 m³/h
Vätsketemperatur
0 .. 110 °C
Max. tryck
4 m
p max.
10 bar