• Cirkulationspumpar

ALPHA1 N

ALPHA1 N är en högeffektiv cirkulationspump med ett pumphus av rostfritt stål, lämpligt för tappvarmvattensystem. Med inbyggd differenstrycksstyrning samt konstantkurvläge.

Max. flöde
3 m³/h
Vätsketemperatur
0 .. 110 °C
Max. tryck
4 m
p max.
10 bar