• Cirkulationspumpar

ALPHA2 (N)

Lämplig för:
  • Uppvärmning - Kommersiella byggnader
  • Tappvarmvatten - Kommersiella byggnader
  • Recirkulation av tappvarmvatten
  • Uppvärmning, en- och tvåfamiljshus
  • Industrivärme

Grundfos ALPHA2 N är cirkulationspumpar med förseglad rotor och hög verkningsgrad, avsedda för cirkulation av vätskor i värme- och luftkonditioneringssystem, och kan användas i tappvarmvattensystem för hushåll. Pumparna är försedda med AUTOADAPT, som automatiskt anpassar pumparna efter systembehovet för lägsta energiförbrukning.

Max. flöde
4 m³/h
Vätsketemperatur
0 .. 110 °C
Max. tryck
8 m
p max.
10 bar