• Cirkulationspumpar

ALPHA2 (N)

ALPHA2 N är en cirkulationspump avsedd för värme- och luftkonditioneringssystem. AUTOADAPT anpassar pumpen kontinuerligt till systemkraven för optimal komfort, låg energiförbrukning och enkel driftsättning.

Max. flöde
4 m³/h
Vätsketemperatur
0 .. 110 °C
Max. tryck
8 m
p max.
10 bar