• Cirkulationspumpar

ALPHA2

catalogue.hero.suitable
  • Uppvärmning - Kommersiella byggnader
  • Tappvarmvatten - Kommersiella byggnader
  • Recirkulation av tappvarmvatten
  • Uppvärmning, en- och tvåfamiljshus
  • Industrivärme

Grundfos ALPHA2 är cirkulationspumpar med förseglad rotor och hög verkningsgrad, avsedda för cirkulation av vätskor i värme- och luftkonditioneringssystem. Pumparna är försedda med AUTOADAPT, som automatiskt anpassar pumparna efter systembehovet för optimal komfort och lägsta energiförbrukning, liksom enkel driftsättning.

Max. flöde
4 m³/h
Vätsketemperatur
0 .. 110 °C
Max. tryck
8 m
p max.
10 bar