• Dränkbara spillvattenpumpar

AP

APG-pumpar är avsedda för pumpning av spillvatten, slamhaltigt vatten, grundvatten och avloppsvatten. Försedd med skärsystem, som skär alla destruerbara solida partiklar i småbitar.

Produkten kanske inte säljs i ditt land