AP70

Grundfos AP70-pumpar med 0,9 och 1,3 kW motorer används för pumpning av avloppsvatten, fekalier och slam. På grund av det 70 mm sfäriska avståndet är pumparna lämpliga för pumpning av vätskor som innehåller grova fasta partiklar och fibrer.

Produkten kanske inte säljs i ditt land