• Dränkbara spillvattenpumpar

AP80

Grundfos AP80-pumpar med 1,3 och 2,6 kW motorer används för pumpning av avloppsvatten, fekalier och slam. På grund av det 80 mm sfäriska avståndet är pumparna lämpliga för pumpning av vätskor som innehåller grova fasta partiklar och fibrer.

Produkten kanske inte säljs i ditt land