AQpure

Lämplig för:
  • Vattenförsörjning - Industri
  • Solenergilösningar för vatten
  • Kommunal vattenförsörjning

AQpure är en prefabricerad, automatiserad och modulär vattenbehandlingsanläggning som ger driftsäker och prisvärd vattenförsörjning, även i avlägset belägna områden.

Produkten kanske inte säljs i ditt land