AQtap

Lämplig för:
  • Solenergilösningar för vatten
  • Kommunal vattenförsörjning

AQtap är en intelligent vattendispenser med integrerad vinstuppsamlingsplattform, för hållbar och ansvarstagande vattenförsörjning

Produkten kanske inte säljs i ditt land