BMS hp MG

BMShp tryckstegringsmodul är lämplig för industri- och vattenförsörjningsapplikationer med inloppstryck upp till 80 bar. Tryckstegringsmodulerna används för att öka systemtrycket.

Produktinformation vattenpump (MEI)
Max. flöde
343 m³/h
Vätsketemperatur
0 .. 40 °C
Max. tryck
127 m