• Horisontella flerstegspumpar

BMS hp MGE

Lämplig för:
  • Avsaltning
  • Filtrering
  • Vattenbehandling - Industri
  • Behandling av dricksvatten

BMShp tryckstegringsmodul är lämplig för industri- och vattenförsörjningsapplikationer med inloppstryck upp till 80 bar. Tryckstegringsmodulerna används för att öka systemtrycket.

Produkten kanske inte säljs i ditt land