BuildingConnect

Grundfos BuildingConnect är en skräddarsydd lösning för värmesystem. Lösningen består av en styrenhet som är anpassad till den specifika installationen och som kommer att optimera och övervaka driften av pumpar, energimätare, värmeväxlare och ventiler. Grundfos BuildingConnect sätter användarvänlighet, optimering av den dagliga driften och energibesparingar i högsta prioritet.

Produkten kanske inte säljs i ditt land