CIM 050 RS485 GENIbus

Lämplig för:
  • Behandling av dricksvatten
  • Solenergilösningar för vatten

Adapter för RS485 GENIbus