CIM 060

Lämplig för:
  • Behandling av dricksvatten
  • Solenergilösningar för vatten

Tilläggsmodul för att aktivera radiokommunikation med Grundfos GO.