CIM/CIU 200 Modbus RTU

Lämplig för:
  • Behandling av dricksvatten
  • Solenergilösningar för vatten

Kommunikationssgränssnitt för Modbus RTU