CIM/CIU 270 GRM

Lämplig för:
  • Behandling av dricksvatten
  • Solenergilösningar för vatten

Kommunikationssgränssnitt för GRM (GRM kräver ett avtal för datahantering)