CMB, CMBE

CMB och CMBE är kompakta tryckstegringsenheter avsedda för vattenförsörjning i hushålls- och lätta kommersiella applikationer. Den modulära pumpkonstruktionen gör det enkelt att skapa anpassade lösningar.

Max. flöde
16 m³/h
Vätsketemperatur
0 .. 60 °C
Max. tryck
98 m
p max.
10 bar