• Tryckstegringsanläggning

CMB, CMBE

Lämplig för:
  • Tryckstegring - Kommersiella byggnader
  • Tryckstegring, en- och tvåfamiljshus

Kompakt tryckökningssystem för vattenförsörjning i hushåll- och kommersiella byggnader

Max. flöde
19 m³/h
Vätsketemperatur
0 .. 60 °C
Max. tryck
100 m