CMBE

CMBE är en högeffektiv kompakt tryckstegrare som är lämplig för ren vattenförsörjning och tryckstegring i hushålls- och lätta kommersiella applikationer. Den håller konstant tryck via den integrerade varvtalsregleringen.

Max. flöde
16 m³/h
Vätsketemperatur
0 .. 60 °C
Max. tryck
102 m
p max.
10 bar