• Tryckstegringsanläggning

CMBE TWIN

Lämplig för:
  • Tryckstegring - Kommersiella byggnader
  • Tryckstegring, en- och tvåfamiljshus

CMBE TWIN tryckstegringsanläggning består av två till fyra paralellkopplade Grundfos CMB booster, avsedd för överföring och tryckökning av rent vatten.

Max. flöde
17 m³/h
Vätsketemperatur
0 .. 60 °C
Max. tryck
98 m