• Tryckstegringsanläggning

CMBE TWIN

CMBE TWIN är ett högeffektivt tryckstegringssystem som består av två parallellkopplade Grundfos CMBE-boostrar, som lämpar sig för ren vattenförsörjning och tryckstegring i hushålls- och kommersiella applikationer.

Max. flöde
17 m³/h
Vätsketemperatur
0 .. 60 °C
Max. tryck
98 m