• Cirkulationspumpar

COMFORT

Lämplig för:
  • Recirkulation av tappvarmvatten

Tappvarmvattenpumpar för hushåll

Max. flöde
0.50 m³/h
Vätsketemperatur
0 .. 95 °C
Max. tryck
1 m
p max.
10 bar