• Cirkulationspumpar

COMFORT

COMFORT är energieffektiva cirkulationspumpar för varmvatten utformade för en- och tvåfamiljshus. Pumparna lämpar sig för dricksvatten tack vare de korrosionsbeständiga pumphusen.

Max. flöde
0.50 m³/h
Vätsketemperatur
0 .. 95 °C
Max. tryck
1 m
p max.
10 bar