• Cirkulationspumpar

COMFORT

Lämplig för:
  • Recirkulation av tappvarmvatten

Grundfos COMFORT PM-pumpar för recirkulation av tappvarmvatten för hushåll i en- och två familjshus, är godkända för dricksvatten och har korrosionsfritt pumphus. Pumpen är utrustad med en högeffektiv permanentmagnetmotor.

Max. flöde
0.50 m³/h
Vätsketemperatur
0 .. 95 °C
Max. tryck
1 m
p max.
10 bar