• Cirkulationspumpar

COMFORT AUTOADAPT

COMFORT AUTOADAPT är en energieffektiv cirkulationspump för varmvatten avsedd för en- och tvåfamiljshus. Genom att anpassa sig till användningsmönstret ger pumpen maximal komfort och energibesparing.

Max. flöde
0.50 m³/h
Vätsketemperatur
0 .. 95 °C
Max. tryck
1 m
p max.
10 bar