Conlift

CONLIFT1 är kondensatpumpar som är lämpliga för pumpning av kondensat som samlats upp under avloppsnivån, eller som inte kan rinna till byggnadens avloppssystem eller dräneras med naturligt fall.

Max. flöde
0.17 l/s
Vätsketemperatur
0 .. 50 °C
Max. tryck
6 m