Conlift

Lämplig för:

Kondensatavloppspumpstation

Max. flöde
0.17 l/s
Vätsketemperatur
0 .. 50 °C
Max. tryck
6 m