Control MPC-EC

Pumpstyrenhet avsedd för styrning och övervakning av upp till sex pumpar parallellt. EC-system: Alla pumpar har extern CUE frekvensomformare.

Produkten kanske inte säljs i ditt land