Control MPC serie 2000

Pumpstyrenhet konstruerad för att styra och övervaka upp till sex Grundfospumpar av typ MAGNA, UPE, TPE serie 2000 eller TPE