• In-line flerstegspump

CR, CRE, CRI, CRIE, CRN, CRNE, CRT, CRTE

Lämplig för:
 • Luftkonditionering - Kommersiella byggnader
 • Uppvärmning - Kommersiella byggnader
 • Tryckstegring - Kommersiella byggnader
 • Fjärrkyla
 • Fjärrvärme
 • Biobränsle
 • Flaskdiskning
 • CIP/SIP
 • Kylning
 • Avsaltning
 • Fyllning
 • Lakning gruvdrift
 • Bearbetning
 • Målningssystem
 • Filtrering
 • Tvätt och rengöring
 • Temperaturreglering
 • Industriella pannor
 • Brandskydd - Industri
 • Industrivärme
 • Vattenförsörjning - Industri
 • Vattenbehandling - Industri
 • Industriellt spillvatten
 • Återanvändning vatten
 • Behandling av dricksvatten
 • Bevattning
 • Solenergilösningar för vatten
 • Dagvattenintag
 • Vattendistribution
 • Microsprej
 • Frost protection
 • Pivot

Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level.

Max. flöde
244 m³/h
Vätsketemperatur
-40 .. 150 °C
Max. tryck
362 m
p max.
40 bar