• In-line flerstegspump

CRNE

Lämplig för:
 • Luftkonditionering - Kommersiella byggnader
 • Brandskydd - Kommersiella byggnader
 • Uppvärmning - Kommersiella byggnader
 • Tryckstegring - Kommersiella byggnader
 • Fjärrkyla
 • Fjärrvärme
 • Biobränsle
 • Flaskdiskning
 • CIP/SIP
 • Kylning
 • Avsaltning
 • Fyllning
 • Gruvdrift
 • Bearbetning
 • Målningssystem
 • Filtrering
 • Tvätt och rengöring
 • Temperaturreglering
 • Industriella pannor
 • Brandskydd - Industri
 • Industrivärme
 • Vattenförsörjning - Industri
 • Vattenbehandling - Industri
 • Industriellt spillvatten
 • Återanvändning vatten
 • Behandling av dricksvatten
 • Bevattning
 • Solenergilösningar för vatten
 • Dagvattenintag
 • Vattendistribution
 • Microsprej
 • Frost protection
 • Pivot

Vertikala flerstegspumpar med MGE-motor

Max. flöde
103 m³/h
Vätsketemperatur
-40 .. 120 °C
Max. tryck
252 m
p max.
30 bar