• In-line flerstegspump

CRFlex

Lämplig för:
  • Solenergilösningar för vatten
  • Kommunal vattenförsörjning
  • Livestock watering
  • Solar boosting and water supply solutions

Vertikala flerstegspumpar med motor Renewable MGFlex för solkraft, vindkraft eller nätanslutning. Kan drivas med både växelspänning och likspänning

Produkten kanske inte säljs i ditt land