CU 362

CU 362 Styrenheten CU 362 är en kombinerad styrenhet och användarvänlig manöverpanel. Manöverpanelen har nio knappar och en stor grafisk LCD-display. Displayen på CU 362 visar systemets aktuella status. Den faktiska positionen för pumpar, mixer och mätningsgivare visas på displayen. CU 362 ingångar och utgångar: 3 digitala ingångar 3 analoga ingångar för anslutning till givare med strömsignal (0-20 mA/4-20 mA) eller spänningssignal (0-10 V) 2 digitala reläutgångar, 240 VAC, 2 A Anslutning till reservbatteri (UPS) (tillval) GENIbus-kommunikation (RS-485). Ethernet-anslutning (VNC) Anslutning till fältbuss-CIM-moduler (CIM = Communication Interface Module): – CIM 200 (Modbus via RS-485) – CIM 250 (Modbus och SMS via GSM/GPRS) – CIM 270 (GRM) (GRM = Grundfos Remote Management). Tekniska data Typiska transientspänningar på elnätet är av kategori 2. Höjd över havet Max. 2000 m. Omgivningstemperatur Drift: –20* till 60 °C (får inte utsättas för direkt solljus). Förvaring: –20 till 60 °C. Transport: –20 till 60 °C. Vid temperaturer under 0 °C kan displayen reagera långsamt. Relativ luftfuktighet 5 till 95 %. Kapslingsklass IP1X. Föroreningskategori Extern föroreningsnivå 3. Matningsspänning 1 x 100-240 VAC ±10 %, 50/60 Hz, PE. Effektförbrukning max. 22 W.