Oxiperm Pro

System för generering och dosering av klordioxid