Oxiperm Pro

Lämplig för:
  • Vattendesinficering - Kommersiella byggnader

System för generering och dosering av klordioxid