Selcoperm

Lämplig för:
  • Vattendesinficering - Kommersiella byggnader

Selcoperm SES elektroklorerare producerar hypokloritlösning från vanligt salt med hjälp av elektricitet

Produkten kanske inte säljs i ditt land