Selcoperm

Selcoperm SES elektroklorerare producerar hypokloritlösning från vanligt salt med hjälp av elektricitet

Produkten kanske inte säljs i ditt land