• Membranpumpar

Doseringspumpar, digitala

Lämplig för:
  • Tillförsel av kemikaler och gödning
  • Vattendesinficering - Kommersiella byggnader
  • Behandling av dricksvatten
  • Avsaltning
  • Industrivärme
  • Tvätt och rengöring
  • Vattenförsörjning - Industri
  • Industriellt spillvatten
  • Spillvattenbehandling

Digitala doseringspumpar för exakt och noggrann dosering av kemikalier, vilket möjliggör avancerad styrning av processen och integration med hela systemet.

Max. flöde
940 l/h
Vätsketemperatur
-10 .. 50 °C
Max. tryck
16 bar
p max.
16 bar