Doseringspumpar, digitala

Digitala doseringspumpar för exakt och noggrann dosering av kemikalier, vilket möjliggör avancerad styrning av processen och integration med hela systemet.

Max. flöde
940 l/h
Vätsketemperatur
-10 .. 50 °C
Max. tryck
16 bar
p max.
16 bar