• Membranpumpar

DDA

Lämplig för:
 • Vattendesinficering - Kommersiella byggnader
 • Biobränsle
 • Flaskdiskning
 • CIP/SIP
 • Kylning
 • Avsaltning
 • Gruvdrift
 • Målningssystem
 • Tvätt och rengöring
 • Temperaturreglering
 • Industriella pannor
 • Industrivärme
 • Vattenförsörjning - Industri
 • Vattenbehandling - Industri
 • Industriellt spillvatten
 • Återanvändning vatten
 • Behandling av dricksvatten
 • Spillvattenbehandling
 • Tillförsel av kemikaler och gödning

SMART Digital membrandoseringspump med inbyggd motordrift. High-end lösning för komplexa och krävande applikationer (Digital Dosing Advanced).

Max. flöde
200 l/h
Vätsketemperatur
-10 .. 50 °C
Max. tryck
16 bar
p max.
16 bar