• Membranpumpar

DDC

Lämplig för:
  • Vattendesinficering - Kommersiella byggnader
  • Tvätt och rengöring
  • Industrivärme
  • Avsaltning
  • Vattenförsörjning - Industri
  • Industriellt spillvatten
  • Behandling av dricksvatten
  • Spillvattenbehandling
  • Tillförsel av kemikaler och gödning

SMART Digital membrandoseringspump med inbyggd stegmotor. Användarvänlig med optimalt pris / prestanda-förhållande (Digital Dosing Convenience).

Max. flöde
15 l/h
Vätsketemperatur
-10 .. 45 °C
Max. tryck
10 bar
p max.
10 bar