• Membranpumpar

Doseringspumpar, mekaniska

Lämplig för:
 • Biobränsle
 • Flaskdiskning
 • CIP/SIP
 • Kylning
 • Avsaltning
 • Lakning gruvdrift
 • Målningssystem
 • Temperaturreglering
 • Industriella pannor
 • Industrivärme
 • Vattenförsörjning - Industri
 • Vattenbehandling - Industri
 • Industriellt spillvatten
 • Återanvändning vatten
 • Behandling av dricksvatten
 • Spillvattenbehandling
 • Tillförsel av kemikaler och gödning

The Grundfos Mechanical pump range is a series of extremely strong pumps for applications requiring reliable dosing and high-pressure capabilities. Mechanical pumps require minimum maintenance and are the best choice for many dosing applications. The pumps covers a large flow- and pressure range.

Max. flöde
4000 l/h
Vätsketemperatur
-10 .. 90 °C
Max. tryck
200 bar