• Membranpumpar

Doseringspumpar, mekaniska

Lämplig för:
  • Tillförsel av kemikaler och gödning
  • Behandling av dricksvatten
  • Avsaltning
  • Industrivärme
  • Vattenförsörjning - Industri
  • Industriellt spillvatten
  • Spillvattenbehandling

The Grundfos Mechanical pump range is a series of extremely strong pumps for applications requiring reliable dosing and high-pressure capabilities. Mechanical pumps require minimum maintenance and are the best choice for many dosing applications. The pumps covers a large flow- and pressure range.

Max. flöde
4000 l/h
Vätsketemperatur
-10 .. 90 °C
Max. tryck
200 bar
p max.
200 bar